Νέα παροχή για τα μέλη της Ακαδημίας μας απο το χορηγό μας So easy!

Νέα παροχή για τα μέλη της Ακαδημίας μας απο το χορηγό μας So easy!

Δωρεαν το διαγνωστικό εκπαιδευτικό τεστ διάγνωσης μαθησιακού προφίλ Loukas Play!

Όταν η παιδαγωγική φαντασία συναντά την επιστήμη γεννιέται η τέχνη του Loukas Play! Ένα λογισμικό προηγμένου παιγνιακού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για βιωματική αξιολόγηση του γνωστικού και συναισθηματικού δυναμικού παιδιών Δημοτικού και κατάρτιση προσωποποιημένων προγραμμάτων παρέμβασης.

Βιωματικό διαδραστικό εργαλείο αξιολογήσεις μαθησιακού προφίλ που επιτρέπει σε παιδαγωγούς / εκπαιδευτικούς να εντοπίσουμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά και τυχόν αδυναμίες και να προκρίνουν εξατομικευμένες και απολύτως στοχευμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τον κάθε ένα μαθητή.

Πληροφορίες: Λεωφ. Ιωνίας 213 Ηράκλειο Κρήτης 71306 Τηλ: 28130-22562 & 2813022563

http://www.loukasplay.com/